Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Θεματικές Ενότητες <<


A. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

A-1
Ιστορία, Επιστημολογία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
A-2
Προγράμματα Σπουδών, Βιβλία, Διδακτικό Υλικό
A-3
Πρώιμες Φυσικές έννοιες, εναλλακτικές αντιλήψεις, εννοιολογική αλλαγή, συναισθηματικοί παράγοντες στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
A-4
Στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές των Δασκάλων των Φυσικών Επιστημών
A-5
Αναπαραστάσεις και νοητικά μοντέλα μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες
A-6
Προσομοιώσεις και Ειδικά περιβάλλοντα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
A-7
Εκπαίδευση, Επιμόρφωση και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού των Φυσικών Επιστημών
A-8
Ειδικά διδακτικά θέματα
A-9
Aλλο


B. Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

B-1
Νέες Τεχνολογίες (εκτός Πληροφορικής) στην Εκπαίδευση
B-2
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και/ή των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
B-3
Αρχές Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού
B-4
Ανοικτή και από Απόσταση εκπαίδευση
B-5
Διδακτική της Πληροφορικής
B-6
Εφαρμογές Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
B-7
Προσομοιώσεις με Η/Υ στην Εκπαίδευση
B-8
Oι Νέες Τεχνολογίες στην αντιμετώπιση ειδικών διδακτικών αναγκών
B-9
Aλλο


Κατηγορίες Εργασιών


Γ. Επίπεδο Εκπαίδευσης

Γ-1
Πρώτη σχολική Ηλικία (Νηπιαγωγείο)
Γ-2
Δεύτερη Σχολική Ηλικία (Δημοτικό)
Γ-3
Γυμνάσιο
Γ-4
Λύκειο
Γ-5
Επαγγελματική Εκπαίδευση
Γ-6
Μεταλυκειακή εκπαίδευση
Γ-7
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Γ-8
Κατάρτιση, Επιμόρφωση
Γ-9
Aλλο


Δ. Μορφή Εργασίας

Δ-1
Εμπειρική - Πειραματική έρευνα
Δ-2
Μελέτη περίπτωσης
Δ-3
Ερμηνευτική εργασία
Δ-4
Θεωρητική - Φιλοσοφική
Δ-5
Αλλο


English Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Mar-20-2002, 06:51:48