Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Οδηγίες Συγγραφής <<


Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν θα εξεταστούν ανώνυμα από δύο τουλάχιστον διαπρεπείς επιστήμονες στην αντίστοιχη θεματική ενότητα. Θα γίνουν δεκτές όσες έχουν θετική κρίση.
Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να περιοριστεί το κόστος διοργάνωσης του συνεδρίου κατά την αποστολή των κειμένων θα είναι καλό να τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες. Αν είναι απαραίτητες οι παρεκκλίσεις από τις οδηγίες, θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, διαφορετικά είναι πιθανόν η εργασία σας να μην συμπεριληφθεί στο βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου.

Γενικά

 • Τα κείμενα να είναι γραμμένα σε κειμενογράφο, κατά προτίμηση MicroSoft Word 2000 ή προγενέστερη έκδοση.
 • Όλα τα κείμενα θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στη διεύθυνση του συνεδρίου third@edc.uoc.gr. Σε περίπτωση που γίνει αποστολή με ταχυδρομείο, θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει δισκέτα με το αρχείο.
 • Οι εικόνες, τα σχήματα, οι πίνακες κλπ. να είναι ενσωματωμένα (embedded) στο κείμενο (και όχι με link σε άλλο αρχείο).
 • Προσπαθείτε να περιορίστε το μέγεθος του αρχείου. Τα μεγάλα αρχεία δημιουργούν προβλήματα αν οι γραμμές επικοινωνίας δεν είναι καλές ή αν υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος των μηνυμάτων με e-mail είτε συνολικά είτε για κάθε μήνυμα. Μπορείτε να στείλετε το αρχείο και συμπιεσμένο σε μορφή zip.
 • Ελέγξτε αν ο λογαριασμός για το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο έχει περιορισμούς είτε συνολικά είτε για κάθε μήνυμα.
 • Να ληφθεί υπόψη πως η εκτύπωση θα είναι με διαβαθμίσεις του γκρι και όχι έγχρωμη.
 • Οι εικόνες κλπ που ενσωματώνονται να είναι με μικρή ανάλυση χρωμάτων ώστε να περιορίζεται το μέγεθος του αρχείου. Τα 256 χρώματα ή διαβαθμίσεις του γκρι είναι συνήθως αρκετά για μη έγχρωμη εκτύπωση. Αν είναι δυνατό να αντικατασταθούν οι φωτογραφίες με διαγράμματα και σχήματα, το μέγεθος του αρχείου θα ελαττωθεί. Αποφύγετε όσο είναι δυνατό τις εξεζητημένες μορφοποιήσεις του κειμένου γιατί αυξάνουν πολύ το μέγεθος του. Αν, όταν τελειώσετε το κείμενο σας φυλάξετε το αρχείο σας με άλλο όνομα ή/και σε άλλο μέρος πιθανόν να περιοριστεί το μέγεθος του.
 • Αποφύγετε τελείως την ύπαρξη macro εντολών στο αρχείο σας. Η οργανωτική επιτροπή, για λόγους προστασίας από ιούς, θα έχει απενεργοποιημένες τις macro εντολές σε όλα τα αρχεία που λαμβάνει.
 • Σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει διόρθωση, θα πρέπει να σταλεί ολόκληρο το νέο κείμενο για να αντικαταστήσει το προηγούμενο. Μην στέλνετε τμήματα μόνο της εργασίας σας. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα κάνει καμιά 'συγκόλληση'.

  Η ρύθμιση της σελίδας να περιλαμβάνει:

 • Διαστάσεις σελίδας Α4 (210mm πλάτος Χ 297mm ύψος)
 • Η Επιφάνεια εκτύπωσης να μην είναι μεγαλύτερη από 170 mm πλάτος Χ 230 mm ύψος και με Συμμετρικά περιθώρια
 • Οι επιλογές περιθωρίων: Ανω και Κάτω περιθώριο 34mm και Αριστερά και Δεξιά περιθώριο 20mm καλύπτουν τις προηγούμενες απαιτήσεις.
 • Εκτύπωση όρθια (Portrait).
 • Να μην υπάρχουν κεφαλίδες (no Page Header) και/ή υποσέλιδα (no Page Footer).
 • Μπορεί, αν χρειάζεται, να υπάρχουν υποσημειώσεις (Footnotes) χωριζόμενες από το κυρίως κείμενο και πάντως μέσα στην επιφάνεια εκτύπωσης των 170 mm πλάτος Χ 230 mm ύψος.
 • Το κείμενο καλό είναι να έχει στοίχιση και δεξιά και αριστερά (Justified). Να μην υπάρχει άλλη ειδική ρύθμιση παραγράφου (π.χ. εσοχές ή διάστημα πριν και μετά στις γραμμές ή στην παράγραφο)
 • Το κείμενο μπορεί να είναι σε μια ή δυο στήλες. Σε περίπτωση δύο στηλών, οι εικόνες κλπ. να καταλαμβάνουν μία μόνο στήλη ή να είναι στην αρχή ή το τέλος της σελίδας.
 • Το Στυλ (Style) των κειμένων να είναι παντού το Βασικό ή Κανονικό (Normal).
 • Το διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι απλό (Single)

  Γραμματοσειρές

  Χρησιμοποιείστε μόνο τις τυπικές γραμματοσειρές Arial, Times, Courier, κατά προτίμηση στη Unicode έκδοση τους. Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε άλλη γραμματοσειρά, όταν φυλάξετε το αρχείο να συμπεριλάβετε και τη γραμματοσειρά (το μέγεθος όμως του αρχείου θα αυξηθεί αισθητά). Η μορφοποίηση να περιορίζεται στη συνήθη Κανονικά (Normal) Έντονα (Bold) Πλάγια (Italic) και (Underline). Το συνιστώμενο μέγεθος των γραμμάτων είναι 14 στιγμές για τον τίτλο, 10 στιγμές για τις παραπομπές και υποσημειώσεις, 10 στιγμές Έντονο και Απλό για τις λεζάντες (πινάκων, σχημάτων εικόνων) και 12 στιγμές για το κείμενο, Μη χρησιμοποιήσετε καθόλου μέγεθος γραμμάτων μικρότερο από 9 στιγμές.

  Μορφή Εργασιών (βλέπε και Υποβολή Εργασιών)

  Οι εργασίες πρέπει απαραίτητα να περιέχουν κατά σειρά:

 • Τον τίτλο της εργασίας με στοίχιση στη μέση και έντονα γράμματα με μέγεθος 14 στιγμές
 • Το όνομα, το e-mail και την ιδιότητα για κάθε συγγραφέα, με απλά γράμματα μεγέθους 12 στιγμών. Σε περίπτωση πολλών συ-συγγραφέων να υποδεικνύεται με (*) δίπλα από το όνομα, το πρόσωπο επικοινωνίας. Το πρόσωπο επικοινωνίας κατά κανόνα θα παρουσιάσει και τη εισήγηση σε περίπτωση που εγκριθεί. Να ληφθεί υπόψη πως, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου, το πρόσωπο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για άμεσες απαντήσεις στην επικοινωνία του με την οργανωτική επιτροπή.
 • Την Θεματική Ενότητα, το Επίπεδο Εκπαίδευσης και την Κατηγορία της Εργασίας
 • Τις Λέξεις Κλειδιά
 • Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά (η οργανωτική επιτροπή μπορεί, αν είναι απαραίτητο, να βοηθήσει στη μετάφραση των περιλήψεων από τα Αγγλικά)
 • Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά
 • Τίτλο και Εκτεταμένη περίληψη της εργασίας, που θα χρησιμοποιηθούν για την κρίση της εργασίας. Συνιστάται το συνολικό μέγεθος να μην ξεπερνά τις 5 σελίδες και η εκτεταμένη περίληψη να μη ξεπερνά τις 4 σελίδες. Για την απόδοση στα Ελληνικά ξενόγλωσσων όρων της Πληροφορικής, χρησιμοποιείστε το "Γλωσσάριο Πληροφορικής" της ΕΠΥ Στο βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου, θα καταβληθεί προσπάθεια να διατηρηθεί το κείμενο στη μορφή που θα έχει σταλεί από τους συγγραφείς. Για το λόγο αυτό, οι ρυθμίσεις που περιγράφονται προηγουμένως θα πρέπει να τηρηθούν όσο γίνεται περισσότερο.

  Οι προτάσεις για Στρογγυλά Τραπέζια, Ομάδες Εργασίας και Συμπόσια θα έχουν μορφή ανάλογη με την ανωτέρω. Στη θέση των ονομάτων των συγγραφέων θα υπάρχουν το όνομα, e-mail και ιδιότητα του συντονιστή (με τον οποίο θα γίνεται κατά κανόνα και η επικοινωνία) και το όνομα, e-mail και ιδιότητα για καθέναν από τους συμμετέχοντες. (βλέπε και Υποβολή Εργασιών).

  Οι προτάσεις για Εκθέσεις Βιβλίων - Εκπαιδευτικού Υλικού - Εξοπλισμού Εργαστηρίων να αποστέλλονται, κατά προτίμηση με e-mail στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε όποια μορφή κρίνεται πιο κατάλληλη.

  English Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Mar-20-2002, 07:00:00