Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Σημαντικές Ημερομηνίες <<


20 Δεκεμβρίου 2001
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για κρίση
5 Φεβρουαρίου 2002
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για στρογγυλά τραπέζια, ομάδες εργασίας, συμπόσια και για ειδικές εκδηλώσεις
10 Φεβρουαρίου 2002
Γνωστοποίηση κρίσης των υποβαλλόμενων εργασιών
20 Φεβρουαρίου 2002
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήματος ενίσχυσης από μεταπτυχιακούς σπουδαστές
5 Απριλίου 2002
Λήξη προθεσμίας προεγγραφής
9-11 Μαίου 2002
Ημέρες διεξαγωγής συνεδρίου στο Ρέθυμνο
31 Μαίου 2002
Λήξη προθεσμίας υποβολής των ολοκληρωμένων κειμένων για τα πρακτικά


Προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξεταστούν μόνον εφόσον είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των κρίσεων τους.

Όσοι σκοπεύουν να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου, καλούνται να το γνωστοποιήσουν κατά προτίμηση πριν τις 30 Νοεμβρίου 2001 προκειμένου να διευκολυνθεί η Οργανωτική Επιτροπή στην οργάωση του συνεδρίου.

Για να γνωστοποιήσετε τη συμμετοχή σας και να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις σχετικά με το συνέδριο, στείλτε ένα e-mail με τα στοιχεία σας στη διεύθυνση third@edc.uoc.gr ή κάνετε κλικ εδώ.

Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν εγκαίρως για τη διαμονή τους στο Ρέθυμνο. Ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του πρακτορείου:

Sbokos Tours s.a, 51, Dimokratias av., 71305 Heraklio, Crete
Tel: +30 (810) 229712, Fax: +30 (810) 225431, e-mail: sbokos_tours@her.forthnet.gr
Web page : www.sbokostours-dmc.gr

Στη περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το πρακτορείο Sbokos Tours, μπορείτε, μαζί με τη κράτηση σας, να πληρώσετε και τα έξοδα προεγγραφής στο συνέδριο.

English Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Mar-22-2002, 10:10:16