Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Έξοδα Συμμετοχής <<


Στα έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνονται ο φάκελος και τα πρακτικά του συνεδρίου, αναψυκτικά και καφές κατά τα διαλείμματα, και το επίσημο δείπνο.

Κατηγορία
Συμμετέχοντες
& Ομιλητές
70 €
90 €
Εκπαιδευτικοί
& Φοιτητές
50 €
70 €


Ειδικότερα, στα έξοδα συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται:
  • Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου
  • Φάκελος του Συνεδρίου
  • Πρακτικά Συνεδρίου (τα οποία θα εκδοθούν αργότερα)
  • Καφέδες-Αναψυκτικά κατά τα διαλείμματα του Συνεδρίου
  • Επίσημο δείπνο

Συνοδεύοντα πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες και στις κοινωνικές εκδηλώσεις του συνεδρίου έναντι του ποσού των 30 €.

Τα έξοδα συμμετοχής μπορούν να πληρωθούν είτε με εγγραφή στο Συνέδριο είτε με προεγγραφή. Για την προεγγραφή, μπορείτε να καταβάλλετε τα έξοδα συμμετοχής:

Με κατάθεση στο λογαριασμό: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αριθμός 460-517459-77 και αιτία το όνομα του/της συνέδρου.

Μέσω του πρακτορείου Sbokos Tours εφόσον το χρησιμοποιήσετε για το ταξίδι και/ή τη διαμονή σας στο Ρέθυμνο.

Στη περίπτωση προεγγραφής, παρακαλώ να ενημερώσετε σχετικά την Οργανωτική Επιτροπή στο e-mail.

Η απόδειξη πληρωμής των εξόδων συμμετοχής στο συνέδριο, θα είναι απαραίτητη για την παραλαβή του φακέλου σας.

Για τη μετάβαση στους χώρους του συνεδρίου και τη διαμονή σας στο Ρέθυμνο, ρωτήστε τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του πρακτορείου:

Sbokos Tours s.a, 51, Dimokratias av., 71305 Heraklio, Crete
Tel: +30 (810) 229712, Fax: +30 (810) 225431, e-mail: sbokos_tours@her.forthnet.gr
Web page : www.sbokostours-dmc.gr

Ενδεχομένως να υπάρξει περιορισμένη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μεταπτυχιακών σπουδαστών που θα παρουσιάσουν εργασία τους στο συνέδριο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έγκαιρα να υποβάλλουν σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από (α) βεβαίωση ότι είναι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και (β) μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.

English Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Jun-20-2008, 12:36:50