Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Επιστημονική Επιτροπή <<


Βαλανίδης, N. - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ζόγκζα, Β. - Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωαννίδης, Γ. - Πανεπιστήμιο Πατρών
Ιωαννίδης, Χ. - Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καλαϊτζιδάκη, Μ. - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καλκάνης, Γ. - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καριώτογλου, Π. - Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κατσίκης, A. - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κουμαράς, Π. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου, Κ. - Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μικρόπουλος, Τ. - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μιχαηλίδης, Π. - Πανεπιστήμιο Κρήτης
Μίχας, Π. - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παπαγεωργίου, Γ. - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σκορδούλης, Κ. - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τσαπαρλής, Γ. - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τσελφές, Β. - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαλκιά, Κ. - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χατζηγεωργίου Ι. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ψύλλος, Δ. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςEnglish Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Apr-26-2002, 14:34:10