Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Υποβολή Εργασιών <<


Εργασίες

Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να εμπίπτουν στα περιεχόμενα και τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Το συνέδριο καλύπτει όλες τις όψεις της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των Εφαρμογών Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.

Θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις για προφορική παρουσίαση και παρουσιάσεις σε συνεδρίαση αφίσας (πόστερ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2001, την πρόταση τους η οποία θα περιλαμβάνει: τίτλο, όνομα - ιδιότητα και e-mail για κάθε συγγραφέα (με * θα σημειώνεται ο συγγραφέας με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία), 'λέξεις κλειδιά΄, Θεματική περιοχή και Κατηγορία εργασίας, καθώς και περίληψη της εργασίας στα ελληνικά και στα αγγλικά, και εκτεταμένη περίληψη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη κρίση των εργασιών. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για προφορική ανακοίνωση ή για συνεδρία αφίσας θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου. Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στη μετάφραση Αγγλικών περιλήψεων στα Ελληνικά.

Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες υποβολής εργασιών.

Στρογγυλά Τραπέζια - Ομάδες Εργασίας - Συμπόσια

Θα γίνουν δεκτές επίσης και προτάσεις για οργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, οργάνωση συμποσίων και ομάδων εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2002, την πρόταση τους η οποία θα περιλαμβάνει: τίτλο, όνομα - ιδιότητα και e-mail του συντονιστή (με τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία), όνομα - ιδιότητα και e-mail για κάθε συμμετέχοντα, 'λέξεις κλειδιά΄, τη γλώσσα εργασίας (Ελληνικά ή Αγγλικά - η πιθανή διερμηνεία θα είναι με ευθύνη του προτείνοντος) και ένα συνοπτικό κατατοπιστικό κείμενο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά το οποίο θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου. Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στη μετάφραση Αγγλικών περιλήψεων στα Ελληνικά.

Κάντε κλικ εδώ για οδηγίες υποβολής των αντίστοιχων προτάσεων.

Εκθέσεις Βιβλίων - Εκπαιδευτικού Υλικού - Εξοπλισμού Εργαστηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή στις διευθύνσεις επικοινωνίας.

Παρατηρήσεις

  • Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ανώνυμη κρίση και για να γίνουν δεκτές πρέπει να έχουν δυο τουλάχιστον θετικές κρίσεις. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι εκτεταμένες περιλήψεις. Στα πρακτικά του συνεδρίου θα συμπεριληφθούν οι εργασίες τα πλήρη κείμενα των οποίων θα έχουν δύο τουλάχιστον θετικές κρίσεις
  • Προτάσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα εξεταστούν μόνον εφόσον είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση των κρίσεων τους.
  • Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου: third@edc.uoc.gr. Σε περίπτωση αποστολής με το ταχυδρομείο είναι απαραίτητη και η αποστολή τους σε δισκέτα.
  • Για λόγους καλύτερης οργάνωσης, κάθε σύνεδρος θα μπορεί να παρουσιάσει μια μόνο εργασία (ανακοίνωση ή παρουσίαση αφίσας), στην οποία θα πρέπει να είναι και συγγραφέας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργασιών στις οποίες πιθανόν να συμμετέχει ως συγγραφέας. Επιπλέον εργασίες από τον ίδιο σύνεδρο θα μπορούν να παρουσιαστούν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. έλλειψη ή έκτακτο κώλυμα του παρουσιαστή που είχε προγραμματιστεί) και εφόσον κάτι τέτοιο καθίσταται δυνατό από το πρόγραμμα.


English Click here to see the current page in English© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Mar-20-2002, 07:03:32