Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Επικοινωνία <<


Για θέματα του συνεδρίου απευθυνθείτε:

-> Email: Κάντε κλικ εδώ- Επιθυμητός τρόπος επικοινωνίας
-> Fax: +30 831 77596 (προτιμάται πάντως η ηλεκτρονική επικοινωνία)

Για ειδικότερα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής:

Εmail: Κάντε κλικ εδώ
Fax: +30831 77596 (προτιμάται πάντως η ηλεκτρονική επικοινωνία)
Τηλ.: +30 831 77627 & +30 831 77596

Ταχυδρομικά:
Μιχαηλίδης Παναγιώτης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
74100 Ρέθυμνο

 

English Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Jun-20-2008, 12:31:14