Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education">> Σκοπός-Αντικείμενο <<


Ιστορία

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση" διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο από τις 9 έως 11 Μαίου 2002.

Αποτελεί συνέχεια μιας σειράς συνεδρίων η οποία ξεκίνησε το 1997 με πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας από τους τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Τεχνολογίας τα οποία και συμμετέχουν ενεργά. Το συνέδριο διεξάγεται ανα διετία. Πρόδρομος της σειράς ήταν η Διημερίδα "Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄/Θμια Εκπαίδευση" που διοργανώθηκε στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 1997 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και η Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση" από το Π.Τ.Δ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 29 έως 31 Μαϊου 1998. Ακολούθησε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο το οποίο διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λευκωσία από 3 έως 5 Μαϊου 2000.
Το συνέδριο πραγματοποιείται μεταξύ των ανά διετία διεθνών συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (European Science Education Research Association - ESERA). Με τη ρύθμιση αυτή είναι δυνατή η εστίαση σε θέματα που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ή ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ελληνικό χώρο.

Σκοπός-Aντικείμενο

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλει στη μελέτη των σημαντικότερων προβλημάτων της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, να δώσει ευκαιρίες ενημέρωσης στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του χώρου και τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και ερευνητές και, γενικότερα, να αποτελέσει ένα βήμα διάχυσης νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και έναν χώρο αλληλοενημέρωσης και δημιουργίας για θέματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Αποτελεί επίσης μια καλή ευκαιρία για γνωριμία και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των συναδέλφων στα Πανεπιστήμια, στα Ερευνητικά κέντρα, στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και στις Υπηρεσίες και Οργανισμούς του ΥΠΕΠΘ, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις σημερινές κοινωνίες της Τεχνολογίας. Στα πλαίσια αυτά, η παρουσίαση και συζήτηση πορισμάτων που προκύπτουν από μεταπτυχιακές σπουδές ενθαρρύνεται ιδιαίτερα.

Το συνέδριο περιλαμβάνει:
  • Προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες σε συνεδριάσεις ολομέλειας
  • Ανακοινώσεις-Παρουσιάσεις εργασιών κατά θεματική ενότητα σε παράλληλες συνεδρίες
  • Παρουσιάσεις Αφίσας
  • Συζητήσεις - στρογγυλής τράπεζας, Ομάδες Εργασίας, Συμπόσια
  • Ειδικές κατά περίπτωση εκδηλώσεις σε συναφή θέματα
  • Εκθέσεις Βιβλίων - Εκπαιδευτικού Υλικού - Εξοπλισμού Εργαστηρίων

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών, των ανακοινώσεων και των παρουσιάσεων θα αποτυπωθούν στα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα κυκλοφορήσουν μετά τη πραγματοποίηση του ώστε να συμπεριλάβουν και τα πορίσματα από τις Συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, τις Ομάδες εργασίας και τα Συμπόσια.

Γλώσσα του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά. Εργασίες στα Αγγλικά γίνονται επίσης δεκτές και, στη περίπτωση αυτή, θα υπάρχει διερμηνεία στα Ελληνικά. Συζητήσεις - στρογγυλής τράπεζας, Ομάδες Εργασίας, Συμπόσια μπορούν να διοργανωθούν και στα Αγγλικά χωρίς όμως διερμηνεία από τους οργανωτές του Συνεδρίου.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (βλέπε Οδηγίες συγγραφής). Οι περιλήψεις θα δημοσιευτούν στο βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου που θα περιλαμβάνεται στον φάκελο των συνέδρων. Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στη μετάφραση Αγγλικών περιλήψεων στα Ελληνικά.

English Click here to see the current page in English


© 2001-02, Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών   -   Τελευταία Ενημέρωση Σελίδας: Mar-20-2002, 06:58:26