Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών
3o Πανελλήνιο Συνέδριο
"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

logo
University of Crete
School of Education
Laboratory for Science Teaching
3rd PanHellenic Conference
"Didactics of Science and the
Application of New Technologies in Education"3rd PanHellenic Conference on

"Didactics of Science and the Application of New Technologies in Education"


University of Crete - Rethymno
May 9-11th, 2002


Proceedings
Sponsored by:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη

"Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση"

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ρέθυμνο
9-11 Μαΐου 2002

Πρακτικά
Οικονομική Υποστήριξη
© 2001-02, Laboratory for Science Teaching   -   Last page update: Feb-01-2007, 19:33:50