ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

«Ζώα και Φυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν στην πατρίδα μας».

Εισαγωγή

Σχεδιασμός της διδασκαλίας

Στόχοι της διδασκαλίας

Οπτικοακουστικά μέσα

Διεξαγωγή της διδασκαλίας

Επίλογος

Βιβλιογραφία

Επιμέλεια : Βιδάκης Χρήστος, Χναράκη Μαρία