ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Α. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Β.ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Γ. ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ

Δ. ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Ε. ΦΑΚΟΙ

Είδωλα στους συγκλίνοντεςκαι αποκλίνοντες φακούς

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ