Α. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Τα σώματα ανάλογα με τη διαπερατότητα που παρουσιάζουν ως προς το φως διακρίνονται σε:

ΔΙΑΦΑΝΗ: Είναι τα σώματα που επιτρέπουν να περάσει το φως μέσα από τη μάζα τους και ταυτόχρονα επιτρέπουν να διακρίνουμε τα σώματα που βρίσκονται πίσω απ’ αυτά
ΑΔΙΑΦΑΝΗ: Αδιαφανή ή σκιερά λέγονται τα σώματα που δεν επιτρέπουν το φως να περάσει μέσα από την ύλη τους.
ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ: Ονομάζουμε ημιδιαφανή τα σώματα μέσα από την ύλη των οποίων περνά ένα μέρος του φωτός αλλά δεν μπορούμε να διακρίνουμε αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Η διαφάνεια ενός σώματος εξαρτάται από το πάχος του υλικού και το είδος της ακτινοβολίας. Σώματα που είναι διαφανή σε μικρό πάχος είναι αδιαφανή σε μεγαλύτερο. Ακόμη, μια κόκκινη πλάκα είναι διαφανής στο κόκκινο χρώμα αλλά αδιαφανής στο πράσινο. Γι’ αυτό σαφής διάκριση ανάμεσα στα διαφανή και αδιαφανή σώματα δεν υπάρχει.

Δεχόμαστε σαν αρχή – αξίωμα ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα. Πράγματι, διάφορα αδιαφανή σώματα που τοποθετούνται στην πορεία μιας φωτεινής δέσμης, εμποδίζουν το φως να διαδοθεί πίσω τους. Οι σκιές των αντικειμένων είναι άμεση συνέπεια της ευθύγραμμης πορείας που ακολουθεί το φως. Αυτό ισχύει για σώματα με μεγάλες διαστάσεις σχετικά με το μήκος κύματος του φωτός, που τοποθετούνται ή βρίσκονται στην πορεία διαδόσεως φωτεινής δέσμης. Όταν όμως η φωτεινή δέσμη συναντήσει ένα εμπόδιο αδιαφανές του οποίου οι διαστάσεις είναι της τάξεως μεγέθους του μήκους κύματος του φωτός τότε συμβαίνει το φαινόμενο της περιθλάσεως και το φως φαίνεται να διαδίδεται πίσω από το αδιαφανές αυτό σώμα Φαίνεται δηλαδή να μην διαδίδεται ευθύγραμμα το φως όταν συναντήσει αδιαφανή σώματα με τόσο μικρές διαστάσεις. Ωστόσο για σώματα με συνηθισμένες διαστάσεις μπορούμε να δεχτούμε ότι ισχύει η αρχή:

Το φως μέσα στα διαφανή και ισότροπα μέσα διαδίδεται

ε υ θ ύ γ ρ α μ μ α

 

ΠΕΙΡΑΜΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα Δημοτικού