ΣΚΟΠΟΣ : Να μελετηθεί το φαινόμενο της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ:

  1. Δυο τετράγωνα χαρτόνια 10΄ 15 εκ. με οπή στο κέντρο.
  2. Δύο μεταλλικές λαβίδες
  3. Οπτική τράπεζα με δυο ιππείς.
  4. Οθόνη λευκή.
  5. Φωτεινή πηγή.

Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

  1. Τοποθετούμε όρθια και στη σειρά πάνω στην οπτική τράπεζα τα δυο χαρτόνια χρησιμοποιώντας τις δυο μεταλλικές λαβίδες έτσι ώστε οι δυο οπές να βρεθούν σε μια ευθεία γραμμή.
  2. Τοποθετούμε εμπρός από την οπή του πρώτου χαρτονιού την φωτεινή πηγή και παρατηρούμε:
  1. Μετακινούμε ένα από τα δυο χαρτόνια , ώστε οι δυο οπές να μη βρίσκονται σε ευθεία γραμμή .
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
ΘΕΩΡΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ενότητα δημοτικού