Ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Μηνά του Αιγύπτιου

 

'Αγιος Μηνας, Το μαρτύριο και τα θαύματά του. Ανώνυμη εικόνα (1737)  
Εικόνα παλαιού ναού «Ο 'Αγιος Μηνάς. Το μαρτύριο και τα θαύματά του ». Ανώνυμη εικόνα (πιθανώς 1737)

<---Ο άγιος Μηνάς