Επόμενη Σελίδα

WIDTH=125

© Copyright and Disclaimer
Μετατροπές Μετρήσεων
Πρόλογος του Επιμελητή
Introduction - Εισαγωγή
 
AESTIT
These web pages have been created within AESTIT - Project no. 226381-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γ. Μιχαηλίδης
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Α. Κόλλιας
Ανάπτυξη & Επιμέλεια: Αθ. Μαργετουσάκη
Γραφικά Πειραμάτων: Δ. Παναγιωτάκης
Coordinator: P.G. Michaelides
Design & Development: A. Kollias
Development & Editing: Ath. Margetousaki
Designs of the Experiments: D. Panagiotakis
© Το υλικό εδώ και στις επόμενες σελίδες βασίζεται στο βιβλίο Γνωριμία με τις Φυσικές Επιστήμες (Αθήνα 1993) Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ. © The material οn this and on the following pages is based on a copyrighted book (in Greek) published by ION publishers.
© Copyright και Αποποίηση Ευθύνης. © Copyright and Disclaimer