ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Οι πληροφορίες για το ιδιωτικό βίο είναι περιορισμένες. Καλύτερα γνωρίζουμε την οργάνωση της καθημερινής ζωής στα ανάκτορα από ότι στην ύπαιθρο γιατί τα ευρήματα είναι λιγότερα.Ο λαός είναι ποιμενικός γεωργικός και αστικός.

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΓΡΑΦΗ