Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

 

Οι κατοικίες στην πόλη ήταν πιο πυκνές από ότι στις αγροτικές περιοχές και συγκεντρώνουν πληθυσμό μερικών χιλιάδων ατόμων. Εκεί βρισκόταν τα όργανα της εξουσίας.

Οι πόλεις ήταν ατείχιστες και τα σπίτια συνήθως με δύο ή τρεις ορόφους.

Τα ανάκτορα ξεχώριζαν με τις μεγάλες κεντρικές αίθουσες, τους φωταγωγούς, τις αίθουσες των λουτρών, τις επιβλητικές σκάλες, τους κρεμαστούς κήπους τους πολλούς ορόφους όπου βρίσκονταν τα γραφεία, τα ιερά και οι χώροι τελετών και υποδοχής.

Η λέξη λαβύρινθος ήταν μια κοινή λέξη που σήμαινε ανάκτορο ή βασιλικό πύργο. Στα αρχαία κείμενα τη συναντάμε να αναφέρεται ως στοά σκαμμένη σε βράχους, διαδρόμους ιερών και υπόγειων τάφων.

Υπήρχαν υδραυλικές εγκαταστάσεις και σύστημα αποχέτευσης. Ξεχωριστοί χώροι ήταν τα εργαστήρια. Οι κάτοικοι των πόλεων ξεκινούσαν νωρίς για την δουλειά τους περνώντας από μικρά πλακόστρωτα σοκάκια με πεζοδρόμιο στη μέση.

Τους άρεσαν πολύ οι γιορτές. Παρακολουθούσαν αθλητικούς αγώνες, τις εποχιακές γιορτές και δημιουργούσαν ιερές πομπές. Χόρευαν με τους ήχους της λύρας και του σείστρου. Έκαναν θυσίες.

Υπήρχαν επικοινωνίες με τις άλλες πόλεις από δρόμους θαλασσινούς αλλά και οδικούς.

Αν και κάθε πόλη διατηρούσε την αυτονομία της ο πολιτισμός ήταν κοινός.