ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑΞΗ
:
Β΄

ΘΕΜΑ: Πώς γεννιέται και μεγαλώνει ο άνθρωπος
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

(Μαλανδράκη Σοφία -Χόμπης Στέλιος)

natalie.jpg (7363 bytes)

exof.gif (44493 bytes)

mrmrs.gif (19425 bytes)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Περίληψη
Σχεδιασμός
Αξιολόγηση
1ο Φύλλο αξιόλογησης
2ο Φύλλο αξιολόγησης
Βιβλιογραφία