ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Φωτογραφία της μονής

Τοποθεσία

Ιστορία της μονής

Περιήγηση στη μονή

Το ολοκαύτωμα

Τραγούδι

 

Επιμέλεια Σεμιναρίου:

 

Αυγουστινάκη Δέσποινα

Αράπογλου Αναστασία

Κλινάκης Απόστολος

Κάνη Άννα

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τιμόθεος Μ. Βενέρης: "Το Αρκάδι δια των αιώνων" Αθήνα 1938

Γεώργιος Ι. Παναγιωτάκης: " ΚΡΗΤΗ " Τόμος Β΄

Γεώργιος Ι.Παναγιωτάκης: " Κρήτη : Τι πρέπει να γνωρίζετε "

Θεοχάρη Μιχ. Προβατάκη: " Το Αρκάδι "