ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛHΣ

 

Η ιστορία του χωριού
Η ιστορία του σχολείου
Μαθητές του σχολείου
Δραστηριότητες -Εκδηλώσεις
Δημιουργίες

Οι ιστοσελίδες αυτές αναπτύχθηκαν από τις
Βασιλική Αναστασιάδου,
Αντιγόνη Αραμπατζόγλου, και
Σπυριδούλα Καλησπεράκη.