Âιογραφικό Σημείωμα

Όνομα: Νεκτάριος

Επώνυμο: Τσαγλιώτης

Όνομα Πατρός: Λάμπρος

Όνομα μητρός: Μαρία

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος

Ημερομηνία γέννησης: 21 Ιουνίου 1967

Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης

Διεύθυνση κατοικίας: Τ. Βάσου 6

74100 Ρέθυμνο Κρήτης

Τηλ.: (0831) 55437

(0834) 94282

Επικοινωνία: e-mail: ntsag@edc.uoc.gr

 

Σπουδές:

Από τον Ιούνιο του 1999 είμαι Μεταπτυχιακός Φοιτητής δευτέρου επιπέδου (Διδακτορικό) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα ?ημοτικής Εκπαίδευσης (απόφαση Γενικής Συνέλευσης 194/3-6-1999). Η διδακτορική διατριβή εμπίπτει στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με προτεινόμενο τίτλο: Όψεις της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά 10-12 ετών μέσα από διαδικασίες διδακτικών παρεμβάσεων με πειραματικές διερευνήσεις: η έννοια της ενέργειας. Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής είναι τα ακόλουθα: Πλουμπίδης Δημήτρης (Καθηγητής Φυσικής, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Κρήτης), Φλουρής Γεώργιος (Καθηγητής Διδακτικής μεθοδολογίας και Αναλυτικών Προγραμμάτων, ΠΤΔΕ, Παν/μιο Κρήτης) και Βοσνιάδου Στέλλα (Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Παν/μιο Αθηνών).

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MPhil) στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών από το Nottingham Trent University. Θέμα διατριβής: "Aspects of Conceptual Change of 10-11 year-old children in England and in Greece: The concept of frictional force" [Όψεις της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά 10-11 χρονών στην Αγγλία και στην Ελλάδα: η έννοια της δύναμης της τριβής] (19 Δεκεμβρίου 1997). Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στο Nottingham Trent University ήμουν υπότροφος του ιδρύματος. Ο σχετικός τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ (17 Νοεμβρίου 1998).

Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (13 Ιουλίου 1990).

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά,

Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, Ιούνιος 1994.

 

Ερευνητική Εμπειρία:

Βοηθός ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα Συμβολή στη διαμόρφωση πρότασης για τη διδασκαλία της Φυσικής στη Δημοτική Εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμιση αντίστοιχων βιβλίων για τους διδάσκοντες, από την πλευρά της παιδαγωγικής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Πλουμπίδη Δημήτριο (KA 177, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αύγουστος 1990).

Διεξαγωγή έρευνας και διδακτικών παρεμβάσεων πάνω σε έννοιες φυσικής σε σχολεία της Αγγλίας και της Ελλάδας, ως μέρος της διαδικασίας των μεταπτυχιακών μου σπουδών.

Μέλος των ακόλουθων διεθνών ερευνητικών ενώσεων:

Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις σε Συνέδρια:

?σαγλιώτης, Ν. (2001). ? συμβολή της ιστορίας των Φυσικών Επιστημών στη διδασκαλία της έννοιας της τριβής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Προσπάθεια ένταξης μιας μελέτης στο μοντέλο SHINE. Εισήγηση στο Συμπόσιο Η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, ΠΤΔΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6-8 Απριλίου.

Tsagliotis, N. (2001). Conceptual Change within a Phenomenographic Approach: The concept of mechanical energy with Year 5 children in Greece. Paper to be presented at the Third International Conference of the European Science Education Research Association E.S.E.R.A., Aristotle University of Thessaloniki, August 21-25.

Τσαγλιώτης, Ν. (2000). ?ι χάρτες εννοιών ως εργαλεία αναπαράστασης και αναδιοργάνωσης της γνώσης: παραδείγματα από την έννοια της μηχανικής ενέργειας με παιδιά της Ε΄ Δημοτικού. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3-5 Μαΐου (υπό κρίση για δημοσίευση).

Τσαγλιώτης, Ν. (2000). Πτυχές της εννοιολογικής αλλαγής σε παιδιά της Ε΄ Δημοτικού: η έννοια της δύναμης της τριβής. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τη "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και την Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 29-31 Μαΐου 1998, σσ. 370-376.

Tsagliotis, N. (1999). Approaching conceptual change through a constructivist teaching intervention with 10-11 year-old children, in England and in Greece: the concept of frictional force. Proceedings of the Second International Conference of the European Science Education Research Association E.S.E.R.A., August 31-September 4, Kiel, Germany, pp. 297-299.

(Διαθέσιμο στο URL: <http://www.ppm.ipn.uni-kiel.de/ipn/projekte/esera/book/eserbook.htm>).

Τσαγλιώτης, Ν. (1998). Η μαθησιακή διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής μέσα από μια κονστρουκτιβιστική διδακτική παρέμβαση, με παιδιά 10-11 χρονών, στην Αγγλία και στην Ελλάδα: η έννοια της τριβής. Παρουσίαση αφίσας στο Διεθνές Συνέδριο του Κ.Ε.Ε. με θέμα "Μάθηση και Διδασκαλία: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις", Δελφοί, 18-20 Δεκεμβρίου 1998.

Επαγγελματική εμπειρία:

Áπό το Σεπτέμβριο 1998 έχω αναλάβει υπηρεσία ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ρεθύμνης.

Êατά το σχολικό έτος 1998-1999 εργάστηκα στην Διεύθυνση Π.Ε. Νομού Ρεθύμνης με καθήκον τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης.

Κατά το σχολικό έτος 1999-2000 εργάστηκα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, όπου είχα αναλάβει τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οργάνωσα το 1ο Πανηγύρι Φυσικής του Σχολείου με θέμα "Ένας Περίπατος στη Γειτονιά του Ήλιου". Ένα μέρος του παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Σχολείου, (URL: <www.clab.edc.uoc.gr/9thschool/sciencelab.htm>), åνώ ένα μοντέλο του ηλιακού συστήματος εκτίθεται δίπλα στο Εργαστήριο Οπτικοακουστικών μέσων του ΠΤΔΕ, Παν/μίου Κρήτης.

Êατά το τρέχον σχολικό έτος 2000-2001 συνεχίζω να εργάζομαι στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και να έχω την ευθύνη του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.

Αναπληρωτής δάσκαλος στο 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 1998.

Καθηγητής σε Φροντιστήρια Aγγλικών του Ρεθύμνου κατά τα σχολικά έτη 1994-1995 και 1995-1996.

Referees:

Dr. Michael Watts

Reader in Education at The Roehampton Institute, affiliated to The University of Surrey,

Downshire House, Roehampton Lane, London SW15 4HT,

e-mail: mikew@roehampton.ac.uk

Καθηγητής Πλουμπίδης Δημήτρης

Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γάλλος, 74100 Ρέθυμνο.