Σχέδιο του μισοερειπωμένου ναού του Αγ. Φραγκίσκου.