ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Π.Τ.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΑΣΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ