Διδακτικό Υλικό για το κείμενο της ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

"Πρώτη φορά σε μια συναυλία" της Μαρίας Κυνηγού.

 

Επιμέλεια: Γεωργία Σαρικάκη 2409