Τοιχογραφίες - Εικόνες νέου Ναού Aγίου Μηνά

 

Ο 'Αγιος Σπυρίδων, εικόνα νέου ναού, δωρεά Πλακουντοποιών Το τέμπλο του νέου μεγάλου ναού

Ο Άγιος Σπυρίδων. Δωρεά του Σωματείου Πλακουντοποιών

Το τέμπλο του νέου μεγάλου ναού

 

Ο Παντοκράτωρ του τρούλλου Ο Μυστικός Δείπνος - τοιχογραφία νέου ναού

Ο Παντοκράτωρ του τρούλλου

Ο Μυστικός Δείπνος του Στέλιου Καρτάκη

 

Η Πλατυτέρα τοιχογραφία νέου ναού

Η Υπαπαντή του Στέλιου Καρτάκη - τοιχογραφία νέου Ναού

Η Πλατυτέρα (του Στέλιου Καρτάκη)

Η Υπαπαντή (του Στέλιου Καρτάκη)

 

Η Προδοσία, τοιχογραφία νέου Ναού Η Πεντηκοστή, τοιχογραφία νέου Ναού
Το φίλημα του Ιούδα. Η προδοσία(του Στέλιου Καρτάκη) Ο Πεντηκοστή (του Στέλιου Καρτάκη)