4. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Πολλές φορές στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε τη λέξη <<λιώνει>>,εννοώντας την τήξη ενός στερεού σώματος ή τη διάλυση κάποιου στερεού σώματος σε ένα υγρό.Στη φυσική όμως η τήξη και η διάλυση είναι δυο εντελώς διαφορετικές έννοιες με διαφορετική σημασία.

Οι νόμοι που αφορούν την τήξη και πήξη των σωμάτων είναι οι ακόλουθοι:

1.Η θερμοκρασία τήξης και πήξης,όταν η πίεση παραμένει σταθερή,είναι χαρακτηριστική και σταθερή για κάθε σώμα.

2.Κατά τη διάρκεια της πήξης ή τήξης ενός σώματοςτο σώμα παρουσιάζεται και στη στερεή και υγρή του κατάσταση.

3.Για κάθε σώμα η θερμοκρασία τήξης είναι ίδια με τη θερμοκρασία πήξης.

4.Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της πήξης ή τήξης ενός σώματος.

- Η πίεση μπορεί να επιδράσει στο σημείο τήξης ενός σώματος.

Έτσι,για τα σώματα που διαστέλλονται κατά την πήξη τους,όταν αυξήσουμε την εξωτερική πίεση,τότε αυξάνει και το σημείο τήξης.Το αντίστροφο συμβαίνει για τα σώματα που συστέλλονται κατά την πήξη τους.

Κατά την τήξη ενός στερεού μεταβάλλεται και ο όγκος του.Πειραματικά έχει βρεθεί ότι ο όγκος στα περισσότερα σώματα αυξάνει μετά την τήξη.Σε ορισμένα σώματα,όπως ο πάγος και ο σίδηρος,συμβαίνει το αντίστροφο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

6) ΤΟ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ ΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ                              7) Η ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ      ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ                     

7 copy.GIF (52697 bytes)  8 copy.GIF (47718 bytes)