ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
Π.Τ.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

 

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

(Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΣΜΟ

ΤΑΞΗ : ΣΤ'

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΖΩΗ