ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ

 

Το παιδί εκφράζει συναισθήματα και σκέψεις βασιζόμενο στο σώμα, στην αίσθηση ,στη

φαντασία .Στην παντομίμα υπάρχει λόγος μόνο που δεν είναι εκφωνούμενος .Μέσα από την

παντομίμα το παιδί εκφράζει συναισθήματα και σκέψεις,όχι για να αναπληρώσει το λόγο

αλλά για να τον εμπλουτίσει. Η παντομίμα οδηγεί το παιδί στην οργανωμένη και

πειθαρχημένη εκφραστική κίνηση .Δίνει τη δυνατότητα σε όλο το σώμα να κάνει σαφή τα

αισθήματα και τις παρορμήσεις και να μεταδώσει αυτό που αποτελεί βίωμα ,συγκίνηση

,χαρά ,κάποιο καίριο και ουσιαστικό κομμάτι της ύπαρξης του . Η παντομίμα βασίζεται

στο σώμα ,την αίσθηση και τη φαντασία .

 

Β! ΦΑΣΗ ΜΕΣΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ