ΔΙΔΑΣΚΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΕΜΟΣ -ΕΙΡΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ [ΤΑΞΗ Δ]

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Γ. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΛΛΟΤΕ

Ε. ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΣΤ. ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

Συνεργάστηκαν :