ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ

Με την τελειοποιήση της τεχνικής της σκληρής πέτρας οι λιθοξώοι επεξεργάζονται σε ποικίλα σχήματα του βασάλτη το οψιανό, μάρμαρα κ.α.

Φτάχνουν σκεύη για τις ιερές τελετές, αμφορείς, ποτήρια.

Αγγείο Θεριστών

Οι παραστάσεις είναι μοναδικές: κεφάλια Ταύρων και λιονταριών, παραστάσεις από αγρίμια που τρέχουν ή σκαρφαλώνουν σε λόφους.

Συχνά τα ανάγλυφα σκεύη σκεπάζονται με φύλλα χρυσού.