Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

Παρά την εμφάνιση των γραμμικών συστημάτων κατά την τελευταία φάση της Παλαιοανακτορικής περιόδου η ιερογλυφική εξακολούθησε να χρησιμοποιείται για τα ιερά κείμενα. Ένα σπουδαίο δείγμα ιερογλυφικού κειμένου που ανήκει στην πρώτη Νεοανακτορική περίοδο είναι ο Δίσκος της Φαιστού. Ανακαλύφθηκε το 1908.

Ο Δίσκος της Φαιστού

Το κείμενο τυπώθηκε πάνω σε δύο ενός πήλινου Δίσκου κοχλιωτά από την περιφέρεια προς το κέντρο. Συνολικά ο δίσκος περιέχει 241 σημεία 45 διαφορετικών σε ομάδες με κάθετες γραμμές.

Τα σημεία των τύπων επαναλαμβάνονται αρκετές φορές και παριστάνουν ανθρώπινες μορφές, πουλιά, ψάρια, έντομα, κεφάλια και πόδια ζώων, καράβια τόξα, αξίνες κ.α. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί τα στοιχεία. Η επικρατέστερη άποψη είναι ότι πρόκειται για ύμνο στη θεότητα.

Ο τρόπος αποτύπωσης των στοιχείων αποτελεί την αρχαιότερη εφεύρεση της Τυπογραφίας.