ΦΙΛΑΡΧΟΣ

« Αιτία για όλα αυτά είναι η φιλαρχία από πλεονεξία και φιλοδοξία· ... »

(μετάφρ. βιβλ. 3ο, κεφ. 82, 8 )

ΣΧΟΛΙΑ :

Η διαμάχη μεταξύ ατόμων και λαών δημιουργεί το αίσθημα της δίψας για εξουσία. Η φιλαρχία καλλιεργεί την απληστία, την ατιμία, την ασέβεια, με αποτέλεσμα την ανατροπή της φυσικής τάξης και ισορροπίας που εκφράζεται με τον άγραφο ηθικό νόμο.

Όποιος επικρατεί, αντί να δώσει πίστη στους αντιπάλους του, παίρνει σκληρά μέτρα για την ασφάλειά του. Πολλές φορές λόγω πονηριάς, κυριαρχούν οι πνευματικά κατώτεροι, οι οποίοι εξαιτίας της ανεπάρκειάς τους και της ικανότητας των αντιπάλων τους φοβούνται μήπως νικηθούν, κι έτσι δε διστάζουν να φτάσουν στο έγκλημα. Απεναντίας αυτοί που δε χρησιμοποιούν τη βία, αφού μπορούν να επικρατήσουν με την ευφυία τους, δε φυλάγονται με αποτέλεσμα να εξοντωθούν από τους αντιπάλους τους.