Παρουσίαση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων

στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

από τις δασκάλες: Νικητοπούλου Δήμητρα-Κίντριλη Αργυρώ.

tixi2.jpg (26031 bytes)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

d2.jpg (39984 bytes)

Πληροφορίες:Κανδαράκης Γιώργος (Υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Αγωγής στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων τηλ. 0821-94171)