Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 7 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Ηχογόνες Πηγές, Διάδοση

3o ΘΕΜΑ: Για να ακουσθεί από τον άνθρωπο ένας ήχος θα πρέπει να τηρούνται δύο προϋποθέσεις: Πρώτο να είναι αρκετά ισχυρός και δεύτερο να έχει κατάλληλη συχνότητα.

Εισαγωγή

Όρια ακουστών ήχων


ΑΝΘΡΩΠΟΣ 16-20000 Hz
ΣΚΥΛΟΣ 15- 50000 Hz
ΓΑΤΑ 60-65000 Ηz
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ 100-15000 Ηz
ΔΕΛΦΙΝΙ 150-150000 Hz
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑ 1000-120000 Ηz


Η πρώτη προϋπόθεση βέβαια είναι κάτι που εξαρτάται και από την ποιότητα της ακοής μας (υποκειμενικό γνώρισμα). Ήχος που μόλις ακούγεται έχει ακουστότητα ενός phon. Ως μια δεύτερη προϋπόθεση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το τύμπανο ενός αυτιού πολύ καλής ακουστικής ικανότητας είναι δυνατό να αντιληφθεί ήχoυς με ακραίες συχνότητες από 16Hz-20000Hz (1Hz εκφράζει μία ταλάντωση ανά δευτερόλεπτο). Έξω από τα όρια αυτών των συχνοτήτων δεν μπορεί η ακουστική μεμβράνη να συντονισθεί με τη συχνότητα του ήχου.

Έτσι υπάρχουν ήχοι αρκετά ισχυροί που δεν ακούγονται όμως γιατί οι συχνότητές τους είναι έξω από τα όρια που αναφέρθηκαν. Οι ήχοι αυτοί αν έχουν συχνότητες μεγαλύτερες από 20.000 Hz ονομάζονται υπέρηχοι, ενώ αν έχουν συχνότητες μικρότερες από 16 Hz ονομάζονται υπόηχοι. Παρ' όλο που τα όρια ακουστών ήχων για τους ανθρώπους είναι γενικά τα παραπάνω, η ακοή κάθε ανθρώπου εξαρτάται και από την ποιότητα της ακοής μας (υποκειμενικό γνώρισμα). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τους ήχoυς αυτούς τους ακούν άλλα ζώα των οποίων τα αυτιά συλλαμβάνουν διαφορετικές συχνότητες.