Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 3 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Ηχογόνες Πηγές, Διάδοση

1ο ΘΕΜΑ: Ήχος παράγεται όταν τα σωματίδια κάποιου υλικού μέσου
αναγκασθούν να εκτελέσουν ταλάντωση.

Πειράματα
1. Ήχος..."καμπάνα".

Εισαγωγή

Όταν ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του αγώνα, τα μόρια του αέρα στη σφυρίκτρα αλλά και οι φωνητικές χορδές των νικητών εκτελούν ταλάντωση με αποτέλεσμα την παραγωγή ήχων.Σε κάθε παραγωγή ήχου υπάρχει ένα αίτιο που "ξυπνάει" τα νωχελικά σωματίδια προσφέροντας τους την απαραίτητη ενέργεια και το αίτιο αυτό το ονομάζουμε πηγή. Πηγές ήχωv μπορούν να είναι η χορδή μιας κιθάρας, μια φυσαρμόνικα, ή οποιοδήποτε σώμα που ταλαντώνεται κατάλληλα ή συγκρούεται με άλλο.

Συμπεραίνουμε: Ο ήχος παράγεται από σώματα που εκτελούν ταλάντωση.