Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 26 από 26

Προηγούμενη Σελίδα
Ήχος: Είδη, Χαρακτηριστικά

3ο ΘΕΜΑ: Κάθε ήχος έχει γνωρίσματα που αντιλαμβάνεται διαφορετικά κάθε ακροατής και λέγονται υποκειμενικά γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1. Κατασκευάστε ένα μουσικό όργανο από καρφιά.

Γνωρίζετε ότι...

Απαντήσεις...

1. Το κουνούπι γιατί παράγει οξύτερο ήχο.