Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 22 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Είδη, Χαρακτηριστικά

3ο ΘΕΜΑ: Κάθε ήχος έχει γνωρίσματα που αντιλαμβάνεται διαφορετικά κάθε ακροατής και λέγονται υποκειμενικά γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά.

Ερωτήσεις

Κατασκευές
1. Κατασκευάστε ένα μουσικό όργανο από καρφιά.

Γνωρίζετε ότι...

Εισαγωγή

Ας πάρουμε για παράδειγμα την ακουστότητα που είναι ένα υποκειμενικό γνώρισμα και έχει σχέση με την ένταση του παραγόμενου ήχου. Ήχος της ίδιας έντασης θα έχει μικρότερη ακουστότητα για ένα άτομο με προβληματική ακοή.

Ανάλογα με την ακουστότητα διακρίνουμε τους ήχους σε ασθενείς και ισχυρούς. Η ακουστότητα μετρείται σε Ρhon. Ήχος που μόλις ακούγεται έχει ακουστότητα 1 Ρhon, ενώ ήχοι με ακουστότητα 130 Ρhon αρχίζουν να προκαλούν πόνο στο ανθρώπινο αυτί.

Δεύτερο χαρακτηριστικό υποκειμενικό γνώρισμα του ήχου είναι το ύψος, που συνδέεται με τη συχνότητα του ήχου. Ανάλογα με το ύψος τους διακρίνουμε τους ήχους σε οξείς (μεγάλης συχνότητας) και βαρείς (μικρής συχνότητας).

Τέλος, ένα τρίτο υποκειμενικό γνώρισμα του ήχου είναι η χροιά, η οποία αναφέρεται σε σύνθετους ήχους και εξαρτάται από τους απλούς ήχους που αποτελούν τον σύνθετο. Χάρη στη διαφορετική χροιά τους αναγνωρίζουμε από τις φωνές τους δύο φίλους μας δίχως να τους δούμε. Ακόμη αναγνωρίζουμε τους διαφορετικούς ήχους μιας φλογέρας και μιας τρομπέτας ακόμη κι αν παράγουν την ίδια νότα με την ίδια ένταση.