Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 20 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Είδη, Χαρακτηριστικά

2ο ΘΕΜΑ: Τα αντικειμενικά γνωρίσματα του ήχου είναι η συχνότητα και η ένταση.

Πειράματα
1. Γνωριμία με τη συχνότητα.
2. Πειραματιστείτε με ένα μόνο μπουκάλι...

Πείραμα 1: Γνωριμία με τη συχνότητα.

Υλικά: Ένα κομμάτι ξύλου ή νοβοπάν, 5-6 καρφιά, ένα πηχάκι ή ένας χάρακας μεταλλικός ή ένα κομμάτι χονδρό σύρμα, πετονιά ή χορδή, πέτρες διαφορετικού μεγέθους.

Εκτέλεση: Συναρμολογούμε την πειραματική διάταξη όπως εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.Στη συνέχεια απολαμβάνουμε τους διαφορετικούς ήχoυς που βγάζει η χορδή καθώς την κρεμάμε από διαφορετικά καρφιά. Παρατηρούμε ότι οι οξείς ήχοι (δηλαδή υψηλής συχνότητας) παράγονται από μικρού μήκους χορδές, ενώ οι βαρείς (δηλαδή μικρής συχνότητας) από μεγάλου μήκους. Επαναλαμβάνουμε την ακρόαση κρεμώντας από το ίδιο καρφί την χορδή με διαφορετικού βάρους πέτρα. Παρατηρούμε πως όταν η χορδή τεντώνεται από μεγάλη δύναμη παράγει οξύτερο ήχο.

Παρατήρηση: Η συχνότητα του παραγόμενου από χορδή ήχου εξαρτάται και από το πάχος της χορδής. Είναι γνωστό ότι οι λεπτές χορδές παράγουν οξύτερους ήχους.

Συμπεραίνουμε: Όσο μικρότερο μήκος έχει μια χορδή τόσο μεγαλύτερης συχνότητας (οξύτερο) ήχo παράγει. Επίσης όσο περισσότερο τεντώνεται μια χορδή τόσο μεγαλύτερης συχνότητας ήχo παράγει.