Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 19 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Είδη, Χαρακτηριστικά

2ο ΘΕΜΑ: Τα αντικειμενικά γνωρίσματα του ήχου είναι η συχνότητα και η ένταση.

Πειράματα
1. Γνωριμία με τη συχνότητα.
2. Πειραματιστείτε με ένα μόνο μπουκάλι...

Εισαγωγή

Ήδη αναφέραμε στη προηγούμενη ενότητα ότι ο ήχος είναι κύμα. Επομένως σαν κύμα, κάθε ήχος θα έχει κάποια χαρακτηριστική συχνότητα και θα παράγεται με κάποια ένταση από την ηχητική πηγή. Η συχνότητα και η ένταση είναι δύο χαρακτηριστικά που δεν εξαρτώνται από τον ακροατή, γι' αυτό λέγονται αντικειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Έτσι ένας απλός ήχος συχνότητας 1000 Hz ακόμη και αν δεν γίνεται αντιληπτός λόγω χαμηλής έντασης από κάποιο άτομο, θα είναι συχνότητας 1000 Hz. H ένταση του ήχου στις Αγγλοσαξονικές χώρες μετρείται σε dB (decibel). Ήχος έντασης 0 dB αντιστοιχεί στο κατώφλι ακουστότητας, ενώ ήχος έντασης 140 dB αντιστοιχεί στο όριο πόνου.

Παραδείγματα εντάσεων ήχου:

ΕΙΔΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ DECIBEL
ΘΡΟΙΣΜΑ ΦΥΛΛΩΝ, ΨΙΘΥΡΟΣ 10
ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ 40
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΥΚΝΗ 90
ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 100
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ 120