Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 17 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Είδη, Χαρακτηριστικά

1ο ΘΕΜΑ: Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ήχων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε κατηγορία: οι απλοί ήχoι ή φθόγγοι, οι σύνθετοι ήχoι ή τόνοι, οι θόρυβοι και οι κρότοι.

2ο ΘΕΜΑ: Τα αντικειμενικά γνωρίσματα του ήχου είναι η συχνότητα και η ένταση.

3ο ΘΕΜΑ: Κάθε ήχος έχει γνωρίσματα που αντιλαμβάνεται διαφορετικά κάθε ακροατής και λέγονται υποκειμενικά γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά.

Εισαγωγή

Αναμφισβήτητα ζούμε σε ένα "ωκεανό ήχων" που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Ήχοι δυνατοί, ήχοι ανεπαίσθητοι, ήχοι βαρείς, ήχοι λεπτοί, θόρυβοι, κρότοι. αρμονίες, ήχοι για όλες τις προτιμήσεις.

Τι είναι όμως εκείνο που διαφοροποιεί τους ήχους μεταξύ τους; Κάθε ήχος έχει μια ιδιαιτερότητα, η οποία οφείλεται σε ένα σύνολο από ηχητικά μεγέθη. Άλλα από τα μεγέθη αυτά είναι ανεξάρτητα από την προσωπική αντίληψη του ακροατή, λέγονται αντικειμενικά, ενώ άλλα που εξαρτώνται και από τον ακροατή, λέγονται υποκειμενικά γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά του ήχου.