Κεφάλαιο 2: Ήχος
Περιεχόμενα

Σελίδα 12 από 26

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ήχος: Ηχογόνες Πηγές, Διάδοση

7o ΘΕΜΑ: Ο ήχoς όταν εισέλθει σε νέο υλικό μέσο διάδοσης αλλάζει διεύθυνση διάδοσης (διάθλαση).

Εισαγωγή

Ήδη αναφέρθηκε ότι ο ήχος δεν ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα σε όλα τα υλικά. Λόγω της ιδιότητας αυτής έχει μια ιδιοτροπία. Όταν αλλάζει κατά την διάδοση του υλικό μέσο, "στρίβει". Έτσι μόλις κάποιος ήχoς φθάσει από τον αέρα στο νερό ή αντίστροφα, υπό ορισμένη γωνία, αλλάζει πορεία.Το ίδιο συμβαίνει και όταν αλλάζει η θερμοκρασία του μέσου που διαδίδεται γιατί και πάλι αλλάζει η ταχύτητά του. Το φαινόμενο αυτό είναι η διάθλαση του ήχου (βλέπε παραπάνω σχήμα).

Πρέπει να σημειωθεί ότι αν η γωνία με την οποία εισέρχεται στο διαφορετικό μέσο ο ήχος είναι σχετικά μεγάλη, τότε είναι δυνατόν να μη συμβεί διάθλαση και ο ήχoς μόνο να ανακλαστεί (βλέπε παραπάνω σχήμα).