Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 7 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

2o ΘΕΜΑ: Τα μόρια είναι απλά σωματίδια από τα οποία αποτελούνται τα υλικά σώματα, και οι ιδιότητες που έχουν είναι οι ιδιότητες που εμφανίζουν τα σώματα.

Πειράματα
1. Τα υλικά σώματα αποτελούνται από μικρά αόρατα σωματίδια.
2. Τα μόρια κινούνται και έλκονται.

Στοιχεία: το αλφαβητάρι της ύλης.

Πείραμα 2: Τα μόρια κινούνται και έλκονται.

Υλικά:
Ένα ποτήρι με νερό, ένα λαστιχάκι, ένα φύλλο χαρτιού.

Εκτέλεση: Ρίχνουμε μια σταγόνα μελάνης στο ποτήρι και παρατηρούμε ότι μετά από λίγο τα σωματίδια της μελάνης απλώθηκαν και χρωμάτισαν όλη την ποσότητα του νερού. Άλλωστε από το πρώτο πείραμα έχουμε ήδη διαπιστώσει ότι τα μόρια της κολόνιας έχουν την τάση να κινηθούν και να καταλάβουν ολόκληρο τον χώρο του δωματίου. Προσπαθούμε να χωρίσουμε το λάστιχο στα δύο τραβώντας τα άκρα του και αισθανόμαστε σημαντική αντίσταση από τα σωματίδιά του. Γράφουμε με την μελάνη στο χαρτί και παρατηρούμε ότι το χαρτί έλκει τα σωματίδια της μελάνης και τα συγκρατεί.

Συμπεραίνουμε:
1. Τα μόρια όλων των σωμάτων κινούνται και έλκονται.

2. Δυνάμεις αναπτύσσονται, τόσο μεταξύ ομοίων μορίων (δυνάμεις συνοχής), όσο και μεταξύ διαφορετικών μορίων (δυνάμεις συνάφειας).