Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 56 από 56

Προηγούμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Σχέση ύλης και ενέργειας

3ο ΘΕΜΑ: Η ενέργεια μπορεί και αυτή να "υλοποιηθεί" (σε σωμάτια και αντισωμάτια), με πολυπλοκώτερη διαδικασία.

Πειράματα
1. Η ύλη κρύβει ενέργεια.

Γνωρίζετε ότι...

Γνωρίζετε ότι...

Ο καθηγητής των Ελληνικών του Einstein στο Γυμνάσιο του είπε κάποτε: "Δεν θα γίνεις ποτέ ικανός για τίποτα". Τα σχόλια περιττεύουν.

Αν 450 γραμμάρια μόνο οποιασδήποτε ύλης μετατρεπόταν σε ισοδύναμη ενέργεια, τότε με την ενέργεια αυτή:
Ένα ηλεκτρικό σίδερο θα δούλευε για ένα εκατομμύριο χρόνια,
ή ένα αυτοκίνητο θα έκανε 188.000 φορές το γύρο της Γης,
ή το μεγαλύτερο δεξαμενόπλοιο θα περιέπλεε 400 φορές την Υδρόγειο.