Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 55 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Σχέση ύλης και ενέργειας

3ο ΘΕΜΑ: Η ενέργεια μπορεί και αυτή να "υλοποιηθεί" (σε σωμάτια και αντισωμάτια), με πολυπλοκώτερη διαδικασία.

Πειράματα
1. Η ύλη κρύβει ενέργεια.

Γνωρίζετε ότι...

Πείραμα 1: Η ύλη κρύβει ενέργεια.

Υλικά:
Ένα σπίρτο ή λίγο καθαρό οινόπνευμα.

Εκτέλεση: Καίγουμε το σπίρτο ή το οινόπνευμα. Η ύλη αλλάζει μορφή. (Αλήθεια τι είδους φαινόμενο περιγράφεται;) Παρατηρούμε ότι ελευθερώνεται θερμική ενέργεια κατά τη διάρκεια της μετατροπής. Προτρέπουμε τους μαθητές να σχολιάσουν αν η ύλη "χάθηκε".

Συμπεραίνουμε:
1) Η ύλη κρύβει μέσα της ενέργεια.

2) Η ενέργεια αυτή μπορεί να ελευθερωθεί κατά τη διάρκεια κάποιου χημικού φαινομένου.