Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 54 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Σχέση ύλης και ενέργειας

3ο ΘΕΜΑ: Η ενέργεια μπορεί και αυτή να "υλοποιηθεί" (σε σωμάτια και αντισωμάτια), με πολυπλοκώτερη διαδικασία.

Πειράματα
1. Η ύλη κρύβει ενέργεια.

Γνωρίζετε ότι...

Εισαγωγή

Σχόλιο:
Η εφαρμογή της εξίσωσης Einstein μας οδηγεί σε "τρελλούς" κυριολεκτικά αριθμούς. Έτσι π.χ. αν ένα μόνο γραμμάριο οποιασδήποτε ύλης μετατραπεί σε ισοδύναμη ενέργεια, τότε η ενέργεια που θα ελευθερωθεί (25 εκατομμύρια κιλοβατώρες) είναι ικανή να κινήσει ένα μεγάλο τρένο αρκετές φορές γύρω αnό τη Γη!

Η αντίστροφη διεργασία, δηλαδή η μετατροπή της ενέργειας σε ύλη, αν και πιο πολύπλοκη, αποτελεί σήμερα για τους Πυρηνικούς φυσικούς των κατάλληλων ερευνητικών κέντρων εργασία ρουτίνας. Η αρχή έγινε το 1932 όταν ο Καρλ Άντερσον φυσικός του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια πέτυχε να μετατρέψει δέσμη κοσμικών ακτίνων (Ενέργεια) σε ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια (Ύλn).