Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 53 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Σχέση ύλης και ενέργειας

2ο ΘΕΜΑ: Η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια. Για πολύ μικρή ποσότητα ύλης που γίνεται ενέργεια, ελευθερώνεται τεράστιο ποσό ενέργειας.

Εισαγωγή

Η εντυπωσιακότερη ίσως εφαρμογή της παραπάνω θέσης είναι αυτή της έκρηξης ατομικών βομβών, οπότε ένα πολύ μικρό μέρος της μάζας του ραδιενεργού υλικού μετατρέπεται σε τρομακτικά υψηλή ενέργεια. Κάτι ανάλογο, αλλά με ωφέλιμα συνήθως αποτελέσματα έχουμε στους πυρηνικούς αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σ' αυτούς η ελευθερούμενη ενέργεια από την "απώλεια" μάζας του ραδιενεργού υλικού είναι ελεγχόμενη και το ποσό θερμότητας που ελευθερώνεται μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ορισμένα υλικά (φυσικά ραδιενεργά στοιχεία), όπως π.χ. το Ράδιο, το Ουράνιο κλπ, μετατρέπονται αυθόρμητα σε άλλα στοιχεία (Μεταστοιχείωση) "χάνοντας" μικρό μέρος της ύλης τους που μετατρέπεται σε ενέργεια, η οποία είναι γνωστή σαν Ραδιενέργεια.