Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 51 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα

1ο ΘΕΜΑ: Η ύλη περικλείει ενέργεια.

2ο ΘΕΜΑ: Η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε ενέργεια. Για πολύ μικρή ποσότητα ύλης που γίνεται ενέργεια, ελευθερώνεται τεράστιο ποσό ενέργειας.

3ο ΘΕΜΑ: Η ενέργεια μπορεί και αυτή να "υλοποιηθεί" (σε σωμάτια και αντισωμάτια), με πολυπλοκώτερη διαδικασία.