Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 5 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

2o ΘΕΜΑ: Τα μόρια είναι απλά σωματίδια από τα οποία αποτελούνται τα υλικά σώματα, και οι ιδιότητες που έχουν είναι οι ιδιότητες που εμφανίζουν τα σώματα.

Πειράματα
1. Τα υλικά σώματα αποτελούνται από μικρά αόρατα σωματίδια.
2. Τα μόρια κινούνται και έλκονται.

Στοιχεία: το αλφαβητάρι της ύλης.

Εισαγωγή

Ας πάρουμε για παράδειγμα το καθαρό νερό. Αυτό αποτελείται από ένα τεράστιο αριθμό μικρότατων σωματιδίων, των μορίων. Τα μόρια του νερού είναι τόσο μικρά που δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι, εν τούτοις υπάρχουν και είναι αυτά που δίνουν τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του νερού. Αν επίσης σχηματίσουμε υδατικό διάλυμα ζάχαρης τότε και πάλι δεν θα μπορούμε να δούμε τα διαλυμένα στο νερό μόρια της ζάχαρης, αλλά τα μόρια θα έχουν δώσει στο διάλυμα που σχηματίσθηκε τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, μία από τις οποίες είναι και η γλυκιά γεύση.