Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 49 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Ενέργεια

3ο ΘΕΜΑ: Στα διάφορα φαινόμενα έχουμε μετατροπές των διαφόρων μορφών ενέργειας σε άλλες.

Πειράματα
1. Ας γνωρίσουμε τις διάφορες μορφές ενέργειας.
2. Πάρτε ηλεκτρική ενέργεια από τη βρύση.
3. Μορφές μηχανικής ενέργειας (1).
4. Μορφές μηχανικής ενέργειας (2).
5. Ένα πρωτότυπο "πυροβόλο".

Ερωτήσεις

Κατασκευές

1. Κατασκευάστε ένα "αυτοκινούμενο" κονσερβοκούτι.
2. Πάρτε ηλεκτρική ενέργεια από ...μισό κιλό λεμόνια.
3. Η αιολική ενέργεια "παιχνίδι" στα χέρια σας.
4. Βάλτε τον ήλιο να ψήσει το αυγό σας.

Ένας τρόπος για να παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια.

Γνωρίζετε ότι...


Ένας τρόπος για να παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια.

Κατασκευάζοντας φράγμα εγκλωβίζουμε το νερό σε κάποιο υψηλό επίπεδο. Όταν το νερό διοχετευθεί στους αγωγούς μεταφοράς, αποκτά μεγάλη κινητική ενέργεια και με μεγάλη ταχύτητα πέφτει στις συστοιχίες γεννητριών που υπάρχουν μέσα στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο παραγωγής. Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική, που στέλνεται στη συνέχεια με ρευματοφόρους αγωγούς και υπό υψηλή τάση στα κέντρα κατανάλωσης. Μάλιστα τα κέντρα αυτά μπορούν να μην παρέχουν συνεχώς την ίδια ισχύ αλλά να την ρυθμίζουν ανάλογα με την ζήτηση. Υδροηλεκτρικά εργοστάσια στην Ελλάδα υπάρχουν σε μέρη όπου έχουν κατασκευασθεί φράγματα, όπως στο Καστράκι Αχελώου, στη λίμνη Ταυρωπού Καρδίτσας, στην Έδεσσα κλπ.