Κεφάλαιο 4: Ύλη και ενέργεια
Περιεχόμενα

Σελίδα 4 από 56

Προηγούμενη Σελίδα Επόμενη Σελίδα
Ύλη και ενέργεια: Δομή της ύλης

1ο ΘΕΜΑ: Υλικά σώματα είναι εκείνα που γίνονται αντιληπτά με διάφορους τρόπους από τις αισθήσεις μας, έχουν βάρος και καταλαμβάνουν κάποιο όγκο.

Πειράματα
1. Πως αντιλαμβα-νόμαστε τα υλικά σώματα.

Πείραμα 1: Πως αντιλαμβανόμαστε τα υλικά σώματα.

Υλικά:
Μια πέτρα, ένα νόμισμα, ένα ποτήρι νερό, λίγο άχρωμο σιρόπι, ένα μπουκαλάκι κολόνια, δύο όμοια μπαλόνια, μια ζυγαριά.

Εκτέλεση: Προτρέπουμε κάποιο μαθητή να αναγνωρίσει την πέτρα, το νόμισμα, το νερό και το σιρόπι. Ο μαθητής αντιλήφθηκε την ύπαρξη των σωμάτων αυτών με τη βοήθεια της όρασης. Η όραση όμως δεν είναι αρκετή για να τον κάνει να ξεχωρίσει μεταξύ τους το νερό από το σιρόπι και θα πρέπει να επιστρατευτούν η γεύση ή η αφή (το σιρόπι κολλάει). Ανοίγουμε το μπουκάλι με την κολόνια και χύνουμε λίγη στο πάτωμα. Η όσφρηση θα τον βοηθήσει να ανιχνεύσει την ύπαρξη ατμών κολόνιας στο δωμάτιο μετcί από λίγη ώρα.

Στους δύο δίσκους του ζυγού βάζουμε τα άδεια μπαλόνια. Αν χρειασθεί βάζουμε κάποιο μικρό χαρτονάκι σε κάποιο δίσκο, ώστε να πετύχουμε ισορροπία. Στη συνέχεια φουσκώνουμε το ένα μπαλόνι και το βάζουμε πάλι στη θέση του. Παρατηρούμε ότι η ισορροπία έχει καταστραφεί και το φουσκωμένο μπαλόνι είναι βαρύτερο. Ο αέρας που περιέχει αν και δεν φαίνεται είναι υλικό σώμα και έχει βάρος.

Συμπραίνουμε: Τα υλικά σώματα έχουν βάρος, καταλαμβάνουν χώρο και τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας.